Falkenbergs kommun om flyktingmottagandet

Att det har varit flyktingmottagandet som har dominerat i svensk media den senaste tiden kan ingen ha undgått. Men hur ser det ut på ett lokalt plan? Vi på Falkenbergare tog kontakt med Falkenbergs Kommun för att höra om deras tankarna kring den alltmer växande frågan. 

Den som tog sig tid att svara på våra frågor är Jenny Hansson. Hon arbetar som integrationssamordnare i Falkenbergs kommun och är kanske en av de personer som har störst inblick i invandringsfrågan i Falkenberg.

invandrare-sverigeHur många söker asyl i Falkenberg idag?

” I början på augusti hade vi omkring 580 asylsökande i kommunen. Antalet styrs till stor del av lediga platser vid asylboendena. Med tanke på de stora flyktingströmmarna kan man ju tänka sig att siffran kommer öka för Falkenberg men det är inget vi vet idag.”

”Vi vet inte heller om det exempelvis kommer öppna något mer asylboende, det styrs helt o hållet genom Migrationsverket.”

Hur ser det ut med flyktingförläggningar/boenden i Falkenberg?

Det finns nu 4 större boenden i kommunen (Alkoven, Hotell Hjärtared, Lia Hof, och Olofsbo Camping) då Olofsbo Camping öppnades upp i helgen med plats för 200 asylsökande. Därutöver hyr Migrationsverket några lägenheter och villor där asylsökande också placeras.

”Att få komma till Falkenberg handlar ju i första skedet om att komma till en trygg tillvaro på avstånd från krig och hotet om krig. I förlängningen, när asylprocessen avslutas och man får sitt uppehållstillstånd handlar det om att i lugn och ro kunna bygga upp ett nytt liv genom eget boende, språkinlärning, introduktion på arbetsmarkanden osv.”

Vad behöver kommunen hjälp med? Finns det något som man kan göra för att hjälpa till?

”Kommunen behöver absolut medborgarna. Främst behöver vi gode män och särskild förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn och ungdomar. Behovet av familjehem är också mycket stort, dels då kommunens boenden för ensamkommande nu saknar lediga platser samt att många barn behöver få komma till en familj istället för att placeras i HVB-hem.”

”Många kommuner arbetar exempelvis med fadderskap eller flyktingguider, i betydelsen att en ”svensk” person/familj hjälper en nyanländ person/familj. I Falkenberg har vi i dagsläget ingen utarbetad organisation för detta men om man som privatperson möter en nyanländ familj tycker jag absolut att man ska ta chansen och fråga om man kan ställa upp som fadder eller kontaktperson. Nyanlända människor behöver allt stöd och all information de kan få.”

”Vidare kan man som privatperson engagera sig i exempelvis Rädda Barnen och Individuell Människohjälp som har engagemang ute på asylboendena.”

Hur många invandrare uppskattas att Falkenberg ta emot? Fler/färre än genomsnittet i Sverige?

”Då Falkenberg har fyra asylboenden i kommunen så väljer också många nyanlända att bosätta sig i kommen efter att de fått uppehållstillstånd. Första halvåret i år tog Falkenberg emot ca 140 nyanlända jämfört med Halmstad som tog emot ca 338 och Varberg 46.”

”Jag kan inte idag svara statistiskt säkert på om vi tar emot fler eller färre än genomsnittet då det ser mycket olika ut i landet men vi tar iallafall emot fler än många andra kommuner.”


Vi grävde lite i ämnet och kom fram till att Falkenberg hamnar på plats 130 av Sveriges totalt 290 kommuner i att vara bäst på att ta emot flyktingar. Vilket får anses som att Falkenberg ligger över genomsnittet.

Tidigare i veckan så publicerade vi ett inlägg gällande hur många invandrare som kommer till Falkenberg. Du kan läsa det här – Så många flyktingar tar Falkenberg emot

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *