Hertingsskolan

Hertingsskolan är en F-5 skola (Förskola till årsklass 5) med två avdelningar som heter Briggen och Fregatten. Hertingsskolan ligger strax söder om Ätran med gångavstånd till idrottsplats, ishall, simhall, stadskärna, skog och strand, vilket ger möjlighet att ta del av olika kulturella utbud och till fysiska aktiviteter. Det ger också goda förutsättningar att arbeta med utomhuspedagogik och rastaktiviteter av olika slag. Skolan arbetar för att utveckla goda lärmiljöer och har även god tillgång till digitala verktyg. Det finns även fyra fritidshemsavdelningar (Katamaranen, Briggen, Fregatten och Skutan) som alla arbetar med olika inriktningar.
Katamaranen: Här arbetas det utifrån att närmiljön ska användas som en pedagogisk resurs. Att sätta barnen i rörelse är ett centralt begrepp där man både stimuleras i inomhus- såväl som utomhusmiljöer.
Briggen: Här arbetas det utifrån den fria leken, både inomhus och utomhus. Här ska alla barnen känna sig trygga och delaktiga där man utvecklar sin fysiska och sociala kompetens.
Fregatten: Här arbetas det utifrån kreativitet och skapande. Mestadels utomhusmiljö med fokus på rörelse och socialt samspel.
Skutan: Här arbetas det utifrån att barnen själva ska påverka sin egen fritid samt att den ska kännas meningsfull för dem. För att barnen ska känna att fritiden är meningsfull skall den vara trygg, rolig, varierad och formas utifrån barnens mognad, behov, intressen och erfarenheter.Detta innebär att innehållet i verksamheten varierar beroende på barnens erfarenhet, situation, intressen samt barngruppens storlek och sammansättning.

Hertings Förskola

Året ditt barn fyller 6 är barnet välkommet till att börja på Hertingsskolans förskola i Falkenberg som bekvämt ligger i samma lokaler som Hertingsskolan. Detta ger goda förutsättningar för bra sammarbete och övergång för barnen mellan förskolan och skolan (som börjar när barnet fyller 7 år). Förskoleklassen är frivillig men alla barn har skolplikt från året de fyller 7 till året de fyller 16.

Övrig Information

På Hertingsskolan står individens lärande och förmågor i fokus. Hertingsskolan har höga förväntningar och tilltro på elevernas kunskapsutveckling och siktar mot att varje elev ska uppnå kunskapsmålen. Kommunikationen mellan pedagoger och elever anses väldigt viktig då det utvecklar glädje, trygghet, ansvar och ömsesidigt förtroende. Pedagogernas förmåga att entusiasmera eleverna är central och nyttjas för att öka elevernas inflytande, motivation och lust till lärande. Eleverna stimuleras och deras fantasi, nyfikenhet och kreativitet tas tillvara.

Kontaktinformation

Känner du att Hertingsskolan i Falkenberg är det självklara valet för ditt barn men har frågor att ställa så listar vi nedan all kontaktinformation.

Adress: Hertings Allé, 31145
Briggen F-2: 0346-886790 och mobil: 070-5486715
Fregatten F-2: 0346-886792 och  mobil: 070-5486718
Åk 3: 0346-886789
Åk 4: 0346-886794
Åk 5: 0346-886795
Katamaranen: 070-5886706
Skutan: 0346-885158 och mobil: 070-5486741

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *