Falkenbergs Gymnasium

Sedan invigningen 1971 har mycket hänt på Falkenbergs gymnasieskola. Stora delar renoverades under 1990-talet och Komvux, numera Kompetenscentrum, har delar av sin verksamhet på gymnasiet. Stadsbiblioteket delar även det byggnad med gymnasiet.

falkenbergs-gymnasium-gymnasieskola”Din framtid startar här!”

Gymnasiumet i Falkenberg erbjuder flera indrottsspecialiseringar och gymnasiesärskola. Förutom ett brett utbildningsutbud finns studie- och  yrkesvägledning, skolhälsovård,  kuratorer och specialpedagogisk expertis på skolan.

Utbildning

Falkenbergs gymnasieskola är kommunens största sett till antal elever och yta. Här utbildar sig ungefär 1200 elever på 14 nationella gymnasieprogram. Av dessa 14 gymnasieprogram så är 6 högskoleförberedande och 7 yrkesprogram, samt introduktionsprogram.

Program på Falkenbergs Gymnasieskola

Nedan listas programmen och kortfattat om inriktningarna som kan tas inom programmet samt möjliga yrkesutgångar. Du kan läsa mer om dessa program inne på Falkenbergs Gymnasieskolas hemsida. Där hittar du mer info om vad du kan göra för att söka in till skolan, eller få en överblick om hur skolan fungerar.

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du arbeta med människor? På programmet lär du dig om pedagogik och du får träna på att möta barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Du får möjlighet att öva och tillämpa samarbete och kommunikation. Genom att lära dig planera, organisera, leda och utvärdera olika aktiviteter kommer du att utveckla dina ledaregenskaper.

Inriktning: Fritid och Hälsa
Läran om människors fritid, hälsa och friskvård med möjliga yrkesutgångar som badpersonal & personal inom idrotts och fritidsanläggningar. Ger även en god grund för forsatta studier som fritidsledare, dietist samt idrottslärare.

Inriktning: Pedagogiskt arbete
Läran om människors utveckling, lärande, behov och rättigheter med yrkesutgångar som barnskötare och resurspedagog. Ger även god grund för fortsatta studier som förskollärare,lärare eller fritidspedagog.

Inriktning: Socialt Arbete
Läran om de olika sociala förhållandena i samhället med yrkesutgångar som elevassistent och ledsagare. Ger även en god grund för fortsatta studier inom socionom eller polis.

Bygg-och anläggningsprogrammet

Är du händig och noggrann? Gillar du både att samarbeta och jobba självständigt? Då kan Byggprogrammet vara rätt för dig. Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken, till exempel snickare eller murare.

Inriktning: Husbyggnad
Ger dig kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och andra anläggningskonstruktioner. Inriktningen husbyggnad kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du  ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Inriktning: Ekonomi
Ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Du får också lära dig vägen från idé till att starta eget företag.

Inriktning: Juridik
Ger dig kunskaper om rättsväsendets betydelse i ett demokratiskt samhälle. Du läser affärsjuridik och får kunskap om lagar och avtal och hur dessa påverkar företag, organisationer och privatpersoner.

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation.

Inriktning: Elteknik
Ger dig kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät.

Du kan läsa en fördjupning inom elautomation. Här får du utveckla din förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i elektroniska installationer samt industriella anläggningar.

Estetiska Programmet

På Estetiska programmet utvecklar du ditt konstnärliga intresse genom att skapa, uppleva och tolka konst och kultur samtidigt som du förbereder dig för högskolestudier. Utbildningen är en bra blandning av gymnasiegemensamma och estetiska ämnen. Du deltar i kulturella aktiviteter i skolan och utanför. Ditt eget skapande är centralt och du får chans att visa vad du kan för publik.

Inriktningarna som finns är dans, estetik och media, musik och teater.

Fordons- och transportprogrammet

Är dina intresseområden motorer och teknik? Gillar du att ha kontakt med människor?

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram där du lär dig grunderna i att reparera och utföra service på fordon, maskiner och fordonssystem.

Inriktning: Lastbil och mobila maskiner
Ger dig kunskaper inom felsökning, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen kan leda till arbete som lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Inriktning: Personbil
Ger dig kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker

Inriktning: Transport
Ger dig kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen kan leda till arbete som yrkesförare.

Handels- och administrationsprogammet

På Handels- och administrationsprogammet får du grundläggande yrkeskunskaper för arbete i butik. Du lär dig hur man sköter mindre företag och driver projekt. Du får kunskap om att arbeta med event och mässor. Handel omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, kundservice och affärsutveckling i olika former.  Du får även lära dig vad som krävs i det personliga mötet vid försäljning och service.

Humanistiska programmet

Utbildningen utvecklar dina kunskaper i humaniora. Inom humaniora studeras människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt. Människans skapande och tänkande är i centrum och du får studera kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor, liksom språk som kulturbärare. Centrala kunskapsområden är därför språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi

Inriktning: Språk
Ger dig fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt.

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet är en gymnasieutbildning med hög teknisk nivå. Programmet förbereder dig för kvalificerade yrken inom den moderna industrin. Studierna är praktiskt inriktade och det finns en tydlig koppling mellan teori och praktik. Utbildningen ger dig inblick i hela produktionskedjan, från idé och design till färdig produkt. Vi samarbetar med lokala industriföretag för att förbereda dig väl för ditt framtida yrkesliv.

Inriktning: Svetsteknik
Ger dig kunskap om olika svetstekniker och att bearbeta plåtdetaljer. Inriktningen kan leda till arbete som svetsare, vilken är en kunskap som är efterfrågad hos många företag. Inriktningen svetsteknik kan leda till arbete som svetsare i många olika yrken där svetsning är efterfrågad. Det kan även leda till arbete som godkänd, internationell svetsare.

Introduktionsprogrammen

För dig som saknar behörighet till de nationella programmen finns fem olika introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen ska leda till att du blir behörig till ett nationellt program eller förbereda dig för arbetsmarknaden eller annan utbildning.

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är för dig som är intresserad av matematik, kemi, fysik och biologi. Du får utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Utbildningen är teoretisk men också praktisk. Du arbetar t ex mycket med laborationer, fältstudier och experiment i de naturvetenskapliga kurserna. Efter vidareutbildning kan du bli ingenjör, agronom, biolog, läkare och tandläkare bland annat.

Inriktning: Naturvetenskap
Ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle
Ger dig kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Utbildningen ger dig kunskaper inom restaurang- och livsmedelsbranschens olika delar. Du får lära dig mycket om livsmedelsproduktion, matlagning och servering. Utbildningen ger dig även kunskaper i arbetsmiljö, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkoster och alkoholservering.

Inriktning: Bageri och konditiori
Ger dig kunskaper framför allt för arbete inom den hantverksmässiga delen av dessa näringar. Den ska ge de kunskaper som behövs för såväl små- som storskalig verksamhet. Inriktningen bageri och konditori kan till exempel leda till yrken som bagare eller konditor.

Inriktning: Kök och servering
Ger dig kunskaper inom matlagning i offentlig eller privat restaurangverksamhet, servering och bararbete samt arbete inom besöksnäringen. Du som gått kök och servering kan arbeta som kock, kallskänka, servitris eller servitör.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar för dig som tänker dig en framtid med fortsatta högskolestudier och med många dörrar öppna inför ditt framtida yrkesval efter din tid på Falkenbergs gymnasium. Du får en bred utbildning inom det samhällsvetenskapliga området. Efter vidareutbildning kan du arbeta inom områden som journalistik, pedagogik, psykologi och sociologi bland annat.

Inriktning: Beteendevetenskap
Ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Du får förståelse för människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ger dig även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap.

Inriktning: Samhällsvetenskap
Ger dig ytterligare kunskaper om politik, ekonomi, samhällsplanering och  internationella frågor. Du får bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Ett av de program på Falkenbergs Gymnasium där flera elever får ett stipendium för sina studier.

Teknikprogrammet

På teknikprogrammet får du utveckla din förmåga att vara kreativ och lösa problem. Du få en teknisk förståelse och lär dig att se förhållanden mellan människa, teknik, samhälle och miljö. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna. Efter vidareutbildning kan du arbeta inom områden som bioteknik, datateknik, design och produktutveckling och industriell ekonomi bland annat.

Inriktning: Design och produktutveckling
Ger dig kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Du lär dig också om designprocess och designmetodik.

Inriktning: Informations- och medieteknik
Ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Du lär dig om datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Inriktning: Teknikvetenskap
Ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du får fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Kontakta Falkenbergs Gymnasium

Adress: Nyhems Plan 2, 311 35 Falkenberg.

Telefon: 0346-886490

Mail: gymnasieskolan@falkenberg.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *