Planer att flytta järnvägsspåren från centrum

Falkenbergs kommun har lagt fram planer att flytta delar av järnvägsspåren som finns i Falkenbergs stadskärna, till en plats vid Västkustbanan istället. Planen med arbetet är att skapa mer plats i centrum, och ta bort den barriär som upplevs dela av Västra Gärdet från Falkenbergs centrum.

På kommunens hemsida så kan vi läsa mer om deras planer kring hur flytten ska gå till, och vad t.ex. SCA tycker om planen.

Det man säger från Falkenbergs kommun är:

”Kommunen tittar nu på en ny möjlig lösning för frigöra viktiga ytor i Falkenbergs stadskärna genom att flytta delar av de gamla järnvägsspåren i centrum ut från stan, till ett läge vid Västkustbanan. Spårområdet upplevs idag skapa en barriär mellan Västra gärdet och centrum. Förslaget skulle också innebära att Falkenberg får ett bättre och mer hållbart transportsystem där man utnyttjar närheten till Västkustbanen på ett bättre vis.”

”Det här förslaget gör det möjligt för staden att växa samman och utvecklas på ett nytt sätt. En flytt ger också möjligheten för oss att etablera ett nytt verksamhetsområde för logistik längs med västkustbanan mot Långås. Vi ser också att vi har goda förutsättningar för att utveckla en regional knutpunkt för logistik och godstrafik här i Falkenberg. Men det är först längre fram, säger Josefin Selander, planchef på stadsbyggnadskontoret.”

Innan planen kan gå i lås behöver man diskutera med inblandade företag, Region Halland och trafikverket.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *