Falkenbergs digitala framtid och utveckling

Falkenberg är en modern kommun som alltid blickar framåt när det kommer till innovation och utveckling. Digitaliseringen har brett ut sig över hela kommunen tack vare flera smarta IT-strategier som har implementerats genom åren.

Att använda sig av olika IT-lösningar i kommunen var en självklarhet redan från digitaliseringens början och Falkenbergs engagemang har uppmärksammats nationellt. År 2009 tilldelades Falkenberg utmärkelsen Sveriges IT-kommun med följande motivering:

”Falkenberg växer med sikte på en hållbar framtid och sätter in IT-pengarna, där de gör mesta möjliga långsiktiga nytta. Vad kan vara bättre än att ge alla elever i årskurs sju till nio egna bärbara datorer? Juryn fäster särskild uppmärksamhet vid att Falkenberg satsat på den nya, växande generationen och på att kommunen trots en liten IT-funktion klarar av att agera strategiskt och effektivt.”

Utmärkelsen bytte namn till Sveriges Digitaliseringskommun år 2017 och priset delas ut varannat år på Kvalitetsmässan i Göteborg. Det är mycket som har hänt sedan 2009 och Falkenberg har hunnit utveckla sin IT-strategi på många olika sätt. Idag är målet att alla åldersgrupper ska kunna använda digitala lösningar.

Även äldre utbildas i det digitala

På Mötesplats Mölle träffas gruppen Datorhjälpen en gång i veckan sedan år 2015. Pensionärer som vill lära sig att använda datorer, telefoner eller surfplattor kommer dit och får hjälp av tre volontärer som också är pensionerade. Under träffen kan pensionärerna få hjälp med enkla och svårare problem som kan vara svåra att lösa för personer som inte har lärt sig tekniken.

– Det här är jätteviktigt i dagens samhälle. Alla pensionärer har inte varit med i digitaliseringen från början, men nu lär man sig teknik i skolan. Samhället tar för givet att man ska klara av en dator eller ett bank-ID till exempel, förklarar Anita Fast som besöker Datahjälpen till 24falkenberg.

Enligt volontärer på Datahjälpen är det många äldre som upplever att det digitala utanförskapet är ett problem och att det inte finns särskilt många ställen att vända sig till för hjälp. På Datahjälpen kan deltagare få låna bärbara datorer, men de flesta har med sin egen utrustning. Det vanligaste är att de pensionerade vill få hjälp med surfplattor eller mobiler.

Under våren 2019 kommer ännu fler seniorer i Falkenberg få möjligheten att ta del av digitala utbildningar. Falkenbergs kommun har nämligen beviljats stöd på 714 000 kr från Post- och telestyrelsen. Pengarna ska gå till ett projekt med syfte att öka äldre medborgares digitala kompetens. Utbildningen kommer att vara kostnadsfri och arrangeras på kommunens träffpunkter och mötesplatser. Målet med utbildningen är att tillgängliggöra information, e-tjänster som exempelvis Bank-ID, kommunikation som nyheter på nätet och underhållning som till exempel spel på videoslots eller streaming av film. Utbildningen kommer att ske genom studiegrupper och genom självstudier med hjälp av informationsfilmer.

Skärmar uppmuntras och förbjuds

En annan digital nyhet är att ungdomsmottagningarna i Halland digitaliseras. Genom en app som heter “Ungdomsmottagningen Halland” kan patienter få kontakt direkt med en psykolog, kurator eller barnmorska. Samtalet sker genom ett videosamtal och det går att få samma hjälp som vid ett fysiskt besök. Från början var appen utvecklad för ungdomar i Hylte som inte hade någon ungdomsmottagning i kommunen. Idag kan ungdomar i hela Halland använda appen.

Att digitaliseringen har gått framåt i Falkenberg kan man se på Klitterbadet där skärmar numera är förbjudet i badhuset. Mobil, dator, surfplatta och kamera får inte användas längre eftersom vuxna tittar på skärmarna istället för att ha uppsikt över sina badande barn. Enligt personalen på Klitterbadet får de ofta säga till föräldrar som håller på med sina mobiler när mindre barn badar. Förbudet gäller från och med den 1:a februari 2019.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *