Hjortsbergsskolan

I närområdet finns det både strand och skog som används flitigt till varierande lärmiljöer för eleverna. Skolgården på Hjortsbergsskolan ger rika möjligheter till både lek och lärande.
På Hjortsbergsskolan finns det grundsärskola för elevern 6-16 år, grundskola för elever 6-12 år och fritidshem. Grundskolan går i åldershemogena klasser, där parallellklassernas lärare har ett nära samarbete för bättre lärande och trivsel. Grundsärskolans organisation bygger på elevernas mognad och förutsättningar.
Det finns även 5 fritidshemsavdelningar: Bambi, Hjorten, Kronhjorten, Älgen och Fjärillen. Avdelningen Bambi ansvarar för förskolebarnen. Hjorten ansvarar för åk 1. Kronhjorten ansvarar för åk 2 och Älgen ansvarar för åk 3-5.

Hjortsbergsskolans förskola

Året ditt barn fyller 6 är barnet välkommet till att börja på Hjortsbergsskolans förskola i Falkenberg som bekvämt ligger i samma lokaler som Hjortsbergsskolan. Detta ger goda förutsättningar för bra sammarbete och övergång för barnen mellan förskolan och skolan (som börjar när barnet fyller 7 år). Förskoleklassen är frivillig men alla barn har skolplikt från året de fyller 7 till året de fyller 16.

Övrig Information

Hjortsbergsskolan är en skola för alla barn med höga ambitioner att förena kunskapsmål och trygghet med trivsel och glädje.Skolan kännetecknas av engagerade och välutbildade medarbetare med rätt kompetens för sitt uppdrag i skolan och på fritidshemmet. Alla anställda ställer höga krav på undervisning och omsorg, med utgångspunkt i läroplan och kursplaner, för att ge en god utbildning och ökad måluppfyllels. Det arbetas även med digitala verktyg för ett ökat lärande.

På Hjortsbergsskolan finns ett genuint och väl fungerande värdegrundsarbete som bygger på trygghet, ansvar och respekt. Att eleverna känner glädje, trygghet och motivation är viktigt för lärandet och den sociala utvecklingen. Varje termin så samtalar elever, lärare och föräldrar om hur barnet har det i skolan och på vilket sätt eleven kan utvecklas så långt som möjligt mot målen. Kunskapsutvecklingen kan följas på det webbaserade dokumentationsverktyget Unikum.

Kontaktinformation

Känner du att Hjortsbergsskolan i Falkenberg är det självklara valet för ditt barn men har frågor att ställa så listar vi nedan all kontaktinformation.

Adress: Ljungholmsvägen 29, 31141

Förskoleklass: 0346-886523
Åk 1: 0346-886495
Åk 2-3: 0346-886046
Åk 4-5: 0346-886525

Bambi: 0346-886523
Hjorten: 0346-886046
Kronhjorten: 0346-886526
Älgen: 0346-886423

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *