Fajans/Östra gärdet

Mellan Falkenbergs centrum och Tröingeberg så ligger de två stadsdelarna Fajans och Östra Gärdet. Det är två stadsdelar som ligger precis bredvid varandra, det enda som skiljer områdena är ”Vessigevägen” som är delar områdena. Fajans domineras främst av villor som är byggda under 60-90-talet. Området erbjuder även en närliggande lågstadieskola som ligger i kärnan av området Fajans. Denna skola kallas för Fajansskolan och har ungefär 100 elever. I slutet av Fajans så ligger även det kända naturområdet Vallarna. Även Ätran rinner förbi området.

Östra Gärdet ligger mer mot inlandet och är en stadsdel som nästan bara består av villor. Området ligger ganska avlångt intill Vindilen och längs med den väg som går mellan centrum och Vinberg. På Östra Gärdet så finns det även en pizzeria som är välbesökt.