Falkenberg i siffror

Falkenberg Medel i Sverige
Kommunens befolkning (2014) 42 433 33 612
Medelålder 43,3 år 41,2 år
Befolkningsökning (2011-2014) 2,7 % 2,8 %
Andel förtidspensionärer 5,7 % 5,9 %
Medianinkomst 242 664 kr 248 690 kr
Skattesats (2015) 31,92 % 31,99 %
Andel högskoleutbildade 15,6 % 25,1 %
Andel företagare 8,7 % 6,7 %
Öppen arbetslöshet 6,2 % 8,0 %
Skatteintäkter (per invånare) 37 086 kr 39 942 kr
Kommunens kostnader (per invånare) 47 893 kr 47 495 kr
Största privata arbetsgivaren Gekås i Ullared (1075 anställda)
Företagsklimat (placering i Sverige 1-290) 19